Mijn naam is Marjon Tielen. In 1997 heb ik mijn diploma gehaald als diëtist. Aansluitend ben ik gaan werken in een zelfstandige praktijk. Hier heb ik de nodige ervaring kunnen opdoen in het begeleiden van mensen met overgewicht of andere voedingsproblemen. In 2002 heb ik mijn eigen praktijk geopend in Maasbree. Van 2013 tot 2018 ben ik ook als diëtist werkzaam geweest in het Paramedisch Centrum in Maasbree, waar we met de diverse disciplines een nauwe samenwerking hebben. Sinds de opening van het gezondheidscentrum in Maasbree in september 2017 ben ik daar op vrijdagochtend aanwezig. 

Als bakkersdochter is de passie voor voeding mij van huis uit meegegeven. Het begeleiden van cliënten en het samen zoeken naar een passende oplossing voor een voedingsprobleem staat centraal in mijn werkzaamheden. Mijn grootste drijfveer is om cliënten te motiveren om blijvende veranderingen toe te passen.

Wat is een diëtist?

Bij zowel ziekte als gezondheid is de diëtist dé specialist op het gebied van voeding. De diëtist adviseert u over ‘verstandig eten’, op een praktische, persoonlijke en professionele manier.

De titel 'diëtist' is wettelijk beschermd. Dit betekent dat iemand zich pas diëtist mag noemen na het afronden van de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Een diëtist is ook ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende kennis heeft door het volgen van bij- en nascholingen.

registratienummer 09905645189

Ingeschreven bij

Lid van