Vergoedingen

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. Voor de basisverzekering is elke Nederlander verplicht verzekerd. Indien uw dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s, komt uw bezoek aan een diëtist niet ten laste van het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in de meeste gevallen een verwijsbrief van een arts nodig.

Tarieven

Consulttarieven 2022:

De behandeling kost per kwartier € 15,-. Een consult bestaat uit directe tijd (het gesprek) en indirecte tijd (tijd die besteed wordt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens). De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

 

Intake consult (60 minuten): € 60,00

Vervolgconsult lang (30 minuten): € 30,00

Vervolgconsult kort (15 minuten): € 15,00

 

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd, dan zal de gereserveerde consulttijd en uitwerktijd in rekening worden gebracht. Dit kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar